english Hotline: 0918.120.555

Thiết bị định vị quản lý xe trộn bê tông

Thiết bị định vị quản lý xe trộn bê tông

Thiết bị định vị quản lý xe trộn bê tông

Call

Model: IST- BTO

- Giám sát lu quay trộn, bơm đổ bê tông
- Giám sát vị trí, địa chỉ, tốc độ, tắt hay mở máy, thời gian dừng đỗ;
- Giám sát hút đổ, tiêu hao nhiên liệu.
- Định vị theo dõi từ xa qua điện thoại hoặc máy tính có kết nối Internet;
- Quản lý tài xế bằng thẻ từ hoặc tin nhắn;

Chi tiết